Wszystkie pozycje: 4042

 1. Zarządzanie biblioteką
  [Library management]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 1999, nr 1 (73), s. 63-71

 1. Zarządzanie biblioteką
  Najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim

 1. Zarządzanie biblioteką w procesie komputeryzacji
  [Library management during the automation process]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 1999, nr 1 (73), s. 37-43

 1. Zarządzanie bibliotekami w gminach
  [Local governments managing the rural libraries]

  Czytelnictwo i biblioteki na wsi - obraz współczesny i tendencje : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Poznań, 3-5 listopada 1996 r. : III Forum SBP' 96, redakcja Mieczysław Szyszko, Warszawa 1996, s. 2

 1. Zarządzanie i komunikowanie. Tendencje rozwoju badań naukowych u progu XXI wieku. Pod red. Marii Kocójowej. Kraków: Wydaw. UJ 1999, 191 s. ISBN 83-233-1301-6.

  Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 1-2, s. 95-98

 1. Zarządzanie informacją we współczesnych systemach informacyjno-wyszukiwawczych - nowe wyzwanie współczesności
  [Information management in the modern information retrieval systems - new challenges of the contemporary times]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2000, nr 1 (75), s. 51-63

 1. Zarządzanie kadrami w bibliotece
  Praca zbiorowa

  WstępRozdział 1. Zasoby ludzkie w zarządzaniu biblioteką Joanna Kamińska KAPITAŁ INTELEKTUALNY BIBLIOTEKI Sabina AdamiecPOTENCJAŁ SPOŁECZNY A KAPITAŁ BIBLIOTEKI Rozdział 2. Rozwój zasobów ludzkicłi bibliotekiMałgorzata KisilowskaPRZECI

 1. Zarządzanie kadrami w bibliotece
  Wydanie II poprawione

  Wstęp Rozdział 1. Zasoby ludzkie w zarządzaniu bibliotekąJoanna KamińskaKAPITAŁ INTELEKTUALNY BIBLIOTEKISabina AdamiecPOTENCJAŁ SPOŁECZNY A KAPITAŁ BIBLIOTEKI Rozdział 2. Rozwój zasobów ludzkich bibliotekiMałgorzata KisilowskaPRZECIWDZ

 1. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bibliotekach i ośrodkach informacji
  [Operational risk management in libraries and information centres]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2004, nr 1 (83), s. 120-128

 1. Zarządzanie wiedzą i informacją w placówkach bibliotecznych i ośrodkach informacji
  [Knowledge and information management in libraries and information centres]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2006, nr 1 (87), s. 42-50

 1. Zarządzanie wiedzą w procesie kształtowania relacji z użytkownikiem bibliotek
  [Knowledge Management in the Process of Shaping Relationships with Library Users]

  Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 2, s. 219-227

 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych systemach informacyjnych
  [Knowledge management in modern information systems]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2005, nr 1 (85), s. 3-22

 1. Zarządzanie zasobami wiedzy w urzędach administracji publicznej
  [Knowledge management in public administration]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2013, nr 1 (101), s. 159-169

 1. Zarządzanie zmianami w bibliotece

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 83   Wstęp  Rozdział 1. Skuteczność działalności biblioteki1.1. Pojęcie skuteczności działalności biblioteki jako organizacji non profit1.2. Czynniki wpływające na skuteczność działalności bibli

 1. Zasady akredytacji studiów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
  [Rules of accreditation for university studies in information science and librarianship]

  Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów 18-20 wrzesień 2003, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 2003, s. 133-146 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 64)

 1. Zasady i standardy budowania systemu informacji o zasobie archiwalnym
  [Principles and standards of developing an information system on archival resources]

  Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce : praca zbiorowa, redakcja Maria Burchard, Kamila Grzędzińska i Agnieszka Kasprzyk, Warszawa 2010, s. 188-194 (Nauka, Dydaktyko, Praktyka ; 122)

 1. Zasady projektowania interfejsów
  [The rules of interfaces’ design]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2004, nr 1 (83), s. 83-119

 1. Zasady publikowania obiektów cyfrowych w repozytoriach europejskich. Zagadnienia prawnoautorskie
  [Rules for Publishing Digital Objects in European Repositories. Copyright Issues]

  Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 2, s. 193-220

 1. Zasady tworzenia kartoteki UKD w systemie ALEPH Biblioteki Głównej Politechniki Białostockiej
  [Principles of the UDC file creation in the ALEPH system of the Main Library of the TechnicalUuniversity in Białystok]

  UKD w środowisku komputerowym : praca zbiorowa, redakcja Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2004, s. 103-110 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 72)

 1. Zasłużeni dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

  Przedmowa – Jan WołoszEdward Juliusz Assbury (1904-1997) – Barbara DybiczStanisław Badoń (1926-1997) – Halina GanińskaJanina Cygańska (1921-2003) – Witold StankiewiczMaria Cecylia Czarnowska (1906-2001) – Krystyna Banikowska-Bober, Dan

Strona 199 z 203