Wszystkie pozycje: 4042

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1988, nr 1
  NR 52

  1. L. Szrejder J.A.: Problemy społeczno-kulturowe i techniczno-ekonomiczne rozwoju środowiska informacyjnego 3 2. Murasik P.: Porównanie wybranych cech pakietów ISIS i dBASE z punktu widzenia projektowania i użytkowania mikrokomputerowych system

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1988, nr 2
  NR 53

  1. Verkoeyen C.M.R.: Holenderski narodowy system informacji dla edukacji 3 2. Pindlowa W.: Badania informetryczne wpływu informacji naukowej na inne nauki społeczne na podstawie piśmiennictwa polskiego 29 3. Ohnsorge D.: Systemy ekspertowe 55 4. S

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1989, nr 1
  NR 54

  SPIS TREŚCI 1. E. Artowicz Interpretacje terminu "relewancja" w informacji naukowej 3 2. J. Woźniak O tak zwanych potrzebach informacyjnych 39 3. A. W. Sokołów Potrzeby informacyjne 61 4. L. V. Sacharnyj Struktury kojarzeniowe w języku naturalny

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1989, nr 2
  NR 55

  1. J. WOŹNIAK: System informacyjno-wyszukiwawczy a system biblioteczny 2. K. SIWEK: System informacji o informacji 3. E. CHMIELEWSKA-GORCZYCA: Tezaurus Informacji Naukowej 4. D. OHNSORGE: Projekt techniczny systemu informacyjno-wyszukiwawczego z zak

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1990, nr 1
  NR 56

  SPIS TREŚCI 1. Wereszczyńska-Cisło B.: Definiowanie języka deskryptorowego 3 2. Artowicz E.: Udostępnianie wiedzy w dialogowym systemie informacyjno-wyszukiwawczym (on-line) 27 3. Chmielewska-Gorczyca E.: Instrukcja indeksowania do "Tezaurusa In

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1990, nr 2
  NR 57

  SPIS TREŚCI 1. A. JAZDON: O nowe możliwości informacyjne bibliotek naukowych 3 2. B. SOSIŃSKA-KALATA: Systemy notacyjne w Językach informacyjno-wyszukiwawczych. Próba typologii 21 3. E. CHMIELEWSKA-GORCZYCA: o tak zwanych systemach przyjaznych

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1991, nr 1
  NR 58

  1. E. CHMIELEWSKA-GORCZYCA: Język wyszukiwawczy a potrzeby informacyjne użytkowników 3 2. 8. SOSIŃSKA-KALATA: Terminologiczna baza danych z zakresu teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych 41 3. D. OHNSORGE: Projekt techniczny terminologiczn

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1992, nr 1
  NR 59

  SPIS TREŚCI W. BABIK: Materiały kartograficzne jako źródło informacji 3 H. POPOWSKA, 3. SDLAK: Uczenie się języka naturalnego przez system komputerowy (Na przykładzie svstemu DABINAL) 37 Materiały i przyczynki M. JANUSZEWSKA: Systemy hiperte

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1992, nr 2
  NR 60

  SPIS TREŚCI 1. R . C. MILLER: Refleksje o historii automatyzacji bibliotek w Stanach Zjednoczonych 2. W. BABIK: Materiały kartograficzne jako teksty mieszane 21 3. W . BABIK: Struktura pola semantycznego języka informacyjno-wyszukiwawczego dla mat

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1993, nr 1
  NR 61

  SPIS TREŚCI 1. E. Różyńska: Systemy doradcze • inteligentne systemy informacyjne 5 2. W. Babik: Przegląd systemów klasyfikacji materiałów kartograficznych 23 Materiały i przyczynki 1. J.Tomasik-Beck, E. Ścibor Baza danych o jeżykach info

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1993, nr 2
  NR 62

  SPIS TREŚCI 1. J. Woźniak: Język haseł przedmiotowych w formie kartoteki wzorcowej. 3 2. E. Chmielewska-Gorczyca: Procesy informacyjne w działalności dla biznesu. 17 3. L. A. Bielicka: Tezaurusy wczoraj i dziś. 43 4. W. Babik: Nowe rozwiązani

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1994, nr 1-2
  NR 63-64

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Paul Waserman OBIEG INFORMACJI W NAUCE I TECHNICE 5 Stanisława Kurek-Kokocińska KONFERENCJA NAUKOWA - ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA BIBLIOTEKARZY, BIBLIOTEKOZNAWCÓW I PRACOWNIKÓW INFORMACJI NAUKOWEJ 19 Eugeniusz Ścibo

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1995, nr 1-2
  NR 65-66

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Ewa Chmielewska-Gorczyca FUNKCJE TEZAURUSA W SYSTEMIE INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYM Eugeniusz Ścibor REWIZJA UKD W DZIEDZINIE JĘZYKÓW, JĘZYKOZNAWSTWA I LITERATURY PIĘKNEJ Barbara Wereszczyńska-Cisło PARALELNOŚĆ

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1996, nr 1
  NR 67

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Ewa Chmielewska-Gorczyca KU BIBLIOTECE WIRTUALNEJ 3 Stanisława Kurek-Kokocińska KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK NA PRZYKŁADZIE NAUKOWYCH BIBLIOTEK MIASTA ŁODZI 15 Maria Próchnicka INTERFEJS UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE WYSZU

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1996, nr 2
  NR 68

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Jadwiga Sadowska RETROKONWERSJA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH W POLSCE. STAN PRAC, POTRZEBY I ZAMIERZENIA 3 Maria Burchard CENTRALNA BAZA HASEŁ WZORCOWYCH BIBLIOTEK AKADEMICKICH 11 Aleksander Radwański ROZWÓJ FORMATU MAR

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1997, nr 1
  NR 69

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Jadwiga Woźniak, JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH KABA - WYBRANE PROBLEMY REALIZACJI PROJEKTU 3 Anna Prożych, ZASTOSOWANIE KLASYFIKACJI BIBLIOTEKI KONGRESU W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE 17 Bożena Bartoszewic

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1997, nr 2
  NR 70

  Jadwiga Woźniak, KOGNITYWIZM W INFORMACJI 3 Barbara Wereszczyńska-Cisło, CHARAKTERYSTYKA I MOŻLIWOŚCI EKSPLOATACJI HIPERTEKSTU 17 Barbara Wereszczyńska-Cisło, WYKORZYSTANIE RELACJI SKOJARZENIOWYCH SPECYFIKOWANYCH W TEZAURUSIE DO OKREŚLANIA HI

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 1
  NR 71

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Bożenna Bojar, Wiesław Babik, METODA CIĄGÓW DEFINICYJNYCH — MOŻLIWOŚCI JEJ WYKORZYSTANIA W SYSTEMACH INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH 3 Ewa Ciesielska, Elżbieta Stępień, ZASTOSOWANIE TEORII ZBIORÓW PRZYBLIŻON

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 2
  NR 72

  Spis treści I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Jadwiga Woźniak, CECHY DOBREGO JĘZYKA INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZEGO 3 Bożenna Bojar, Wiesław Babik, Elżbieta Piechocka, BADANIE JAKOŚCI SŁOWNIKÓW TERMINOLOGICZNYCH METODĄ CIĄGÓW DEFINICYJNYCH 18

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1999, nr 1
  NR 73

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Wiesław Babik, TERMIN I JEGO STATUS W SYSTEMIE LEKSYKALNYM JĘZYKA INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZEGO 3 Stanisława Kurek-Kokocińska, Z ZAGADNIEŃ TERMINOLOGICZNYCH NAUKI O INFORMACJI. Założenia języka słów kluczowyc

Strona 195 z 203