Wszystkie pozycje: 4041

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1978, nr 1
  NR 32

  SPIS TREŚCI Wstęp 5 Wykaz skrótów 9 Bibliografia Artykuły problemowe /poz. 1-112/ 11 Materiały i przyczynki /poz. 113-176/ 67 Recenzje i omówienia /poz. 177 -298/ 99 Materiały bibliograficzne /poz. 299-324/ 119 Kronika /poz. 325-521/ 123 Inde

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1978, nr 2
  NR 33

  SPIS TREŚCI 1. O.A. Wojtasiewicz: Wybrane pojęcia teorii tekstu 3 2. E. Chmlelewska-Gorczyca: Problemy pre- i postkoordynacji w teorii Języków Informacyjnych 11 3. E. Artowicz: Założenia Języka informacyjnego w systemie AWZON 35 4. A.G. Zachar

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1979, nr 1
  NR 34

  SPIS TREŚCI 1. B. Ługowski: Rozwój usług informacyjnych w latach 1979-1980, projektowany przez Ośrodek Informacji Naukowej PAN 3 2. E. Artowicz: Metodyka analityczno-syntetycznego opracowań dokumentów wprowadzanych do systemów informacyjnych

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1979, nr 2
  NR 35

  SPIS TREŚCI 1. A .I. Michajłow: Perspektywy rozwoju działalności informacyjnej do roku 2000 3 2. L. Rossakiewicz: Problemy efektywności informacji naukowej z ekonomicznego punktu widzenia 23 3. K . Wakar: Przeszkody w komunikowaniu się między

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1980, nr 1
  NR 36

  SPIS TREŚCI 1. J.Lenart, B. Ługowski: Uniwersytet w systemie informacji naukowej 3 2. K. Wyczańska: Biblioteka szkoły wyższej jako ośrodek informacji naukowej 27 3. A. Gzyżewicz, K. Wyczańska: Informacja naukowa w zakresie ekonomii. Wstępne

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1980, nr 2
  NR 37

  SPIS TREŚCI 1. K. Wyczańska: Prace nad materiałem faktograficzny, dotyczącym Wielkiej Emigracji 3 2. K. Subieta: System informacyjny "Wielka Emigracja" 17 3. W. Richter, H. Dresel: Informacja naukowa w dziedzinie kierowania i planowania badań po

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1981, nr 1
  NR 38

  SPIS TREŚCI 1. B. Krygier: Problemy informacyjno-dokumentacyjne programu "Archeologiczne Zdjęcie Polski" 3 2. H. Adler: Zapotrzebowanie na informację Biblioteczna w zakresie nauk biologicznych, doświadczalnych 13 3. E. Cheislewska-Gorczyca: Termi

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1982, nr 1
  NR 40

  Brak spisu treści w publikacji

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1982, nr 2
  NR 41

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1983, nr 1
  NR 42

  SPIS TREŚCI 1. O . Lenart, B. Ługowski: Aktualna zagadnienie budowy Systemu Informacji o Naukach Społecznych 3 2. O. Ungurian : Katagoria semantyczna wymiaru "Przadmiot dokumentu" 29 3. O. Sadowska: Gramatyka pozycyjna w języku haseł przedmiotow

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1983, nr 2
  NR 43

  SPIS TREŚCI 1. A . Moczulska, A. Sitarska: Specjalistyczne biblioteki centralne nauk społecznych w Polsce. Narodziny i wybrane problemy badawcze 3 2. A. Downar-Zapolska, A. Jazdon: Badanie potrzeb informacyjnych pracowników naukowych Uniwersytetu

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1984, nr 1
  NR 44

  SPIS TREŚCI 1. Z . Topolski: Rola informacji w rozwoju nauk społecznych 3 2. T. Cieślak, 3. Urban: Biblioteka szkoły wyższej jako warsztat pracy naukowej i dydaktycznej 15 3. E . Damentka: Charakterystyka zbiorów informacji o stanowiskach arche

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1984, nr 2
  NR 45

  SPIS TREŚCI 1. E. Artowicz: Etapy tworzenia języka informacyjnego dla zautomatyzowanych systemów informacyjnych 3 2. J. Sadowska: Indeksy przedmiotowe do katalogu systematycznego 25 3. W. Ogórkiewicz, B. Wereszczyńska-Cisło: Badania wpływu sto

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1985, nr 1
  NR 46

  SPIS TREŚCI 1. W.I. Winogradów: Ideologiczne aspekty koncepcji społeczeństwa informacyjnego i rewolucji mikroelektronicznej 3 2. B. Sosińska: Reprezentacje wiedzy w systemach informacjidokumentacyjnej 19 3. E. Artowlcz: Możliwości integracji j

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1985, nr 2
  NR 47

  SPIS TREŚCI 1. A.I. Zacharów: Optymalizacja obsługi informacyjnej w dziedzinie nauk przyrodniczych w Akademii Nauk ZSRR 3 2. B. Bugalska: Badanie potrzeb informacyjnych naukowców w eksperymentalnej obsłudze informacyjnej procesu badawczego 27 3.

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1986, nr 1
  NR 48

  1. B. Ługowski: Funkcjonalna spójność składników systemów informacyjnych w nauce 3 2. B Sosińska: Denotacja wyrażeń języków informacyjno-wyszukiwawczych 29 3. B. Wereszczyńska-Cisło, W. Ogórkiewicz: Pytania informacyjne w ujęciu teore

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1986, nr 2
  NR 49

  SPIS TREŚCI 1. B. Krygier: Rozwój zapisu informacji w systemach przekazu 3 2. B. Sosińska: Konotacja wyrażeń języków informacyjno-wyszukiwawczych 15 3. A. Królikowska: Informacyjna obsługa badań podstawowych z zakresu nauk technicznych 39 4

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1987, nr 1
  NR 50

  SPIS TREŚCI 1. A.W. Sokołów: Informacja a podejście informacyjne 2. B. Bojar: o normalizacji terminologii 3. B. Sosińska: Funkcje języków informacyjno-wyszukiwawczych 4. M.P. Gapoczka: Działalność informacyjna i perspektywy współpracy pol

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1987, nr 2
  NR 51

  1. K. Siwek: Systemy informacji o badaniach naukowych 3 2. R. Hancko: System Informacji o Gospodarce Żywnościowej. Zagadnienia Metodyczne i organizacyjne 35 3. Z. Hensel, B. Krygier: Opracowania danych z badań archeologicznych przy zastosowaniu me

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1988, nr 1
  NR 52

  1. L. Szrejder J.A.: Problemy społeczno-kulturowe i techniczno-ekonomiczne rozwoju środowiska informacyjnego 3 2. Murasik P.: Porównanie wybranych cech pakietów ISIS i dBASE z punktu widzenia projektowania i użytkowania mikrokomputerowych system

Strona 194 z 203