Wszystkie pozycje: 4051

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1973, nr 1
  NR 22

  SPIS TREŚCI 1. T.Wójcik: Koncepcja pisowni wspólnej w perspektywie działalności informacyjnej 2. J.Soman: Porównanie efektywności stosowania różnych systemów wyszukiwania informacji w ramach projektu INDORES 33 3. J.Zahradil: Nowy typ rejes

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1973, nr 2
  NR 23

  SPIS TREŚCI 1. B.Ługowski: Problemy optymalizacji systemu informacji naukowe j 3 2. W.Marciszewski: Relacje tematyczno-hierarchiczne w językach deskryptorowych 35 3. M.Załęska: Indeks przedmiotowy. Główne zagadnienia związane z opracowywaniem

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1974, nr 1
  NR 24

  SPIS TREŚCI 1. M . Derentowicz: Cele i zadania zintegrowanej sieci informacji 3 2. J . L. Kulikowski: Problemy automatyzacji procesów informacyjnych w systemie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej 15 3. N. L. Tyszkiewicz: Ogólnopaństwo

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1974, nr 2
  NR 25

  SPIS TREŚCI 1. A . I . Czernyj Zintegrowane systemy informacyjne. Zasady budowy. Rola i perspektywy rozwoju 3 2. O. I . Głobaczew: Problemy kompleksowego ujęcia działalności informacyjnej 57 3. W . Przelaskowski: Budowa i modelowanie sieci ośro

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1975, nr 1
  NR 26

  SPIS TREŚCI 1.1 A Peninas Wydawnictwa informacyjne WIMITI 3 2. L A Szewiakowa; Automatyczny zintegrowany system informacji w dziedzinie chemii  3. J, Radożycki: Wartość informacyjna czasopism z zakresu nauk zoologicznych 31 M a t e r i a ł

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1975, nr 2
  NR 27

  SPIS TREŚCI 1. B. Ługowski: Informacja naukowa dla władz centralnych i kadr kierowniczych 3 2. R. S. Giljarewskij: Problemy informacji dla kadr kierowniczych 15 3. W. Richter: Informacja naukowa i techniczna dla kadr kierowniczych 35 4. J . A . Po

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1976, nr 1
  NR 28

  SPIS TREŚCI 1. W. Markiewicz: Stan i perspektywy rozwoju nauk społecznych w Polsce 3 2. W.A. Winogradow: Problemy rozwoju informacji w naukach społecznych 19 3. J. Lenart: Główne zagadnienia budowy krajowego systemu informacyjnego nauk społeczn

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1976, nr 2
  NR 29

  SPIS TREŚCI 1. F.W. Lancaster: Rozpowszechnianie informacji naukowej i technicznej. Zarys systemu eliminującego zastosowanie papieru 3 2. B. Bojar: O metainformacji i metajęzyku 43 3. B . Krygier: Zautomatyzowany system wyszukiwania informacji w d

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1977, nr 1
  NR 30

  SPIS TREŚCI 1. W. Marciszewski: Zarys programu badań nad strukturę tekstu 3 2. K. Trzęsicki: Aksjomatyczne ujęcie teorii tekstu w związku z problematyką informacji naukowej 21 3. P. Popper: Banki danych - Problemy efektywnego wykorzystania 41

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1977, nr 2
  NR 31

  SPIS TREŚCI 1. B . Roblin Informacja naukowa dla kadr kierujących badaniami w naukach społecznych 3 2. O.I. . Głobaczew: Współpraca służb informacji naukowej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych Akademii Nauk ZSRR i Polskiej Akademii

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1978, nr 1
  NR 32

  SPIS TREŚCI Wstęp 5 Wykaz skrótów 9 Bibliografia Artykuły problemowe /poz. 1-112/ 11 Materiały i przyczynki /poz. 113-176/ 67 Recenzje i omówienia /poz. 177 -298/ 99 Materiały bibliograficzne /poz. 299-324/ 119 Kronika /poz. 325-521/ 123 Inde

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1978, nr 2
  NR 33

  SPIS TREŚCI 1. O.A. Wojtasiewicz: Wybrane pojęcia teorii tekstu 3 2. E. Chmlelewska-Gorczyca: Problemy pre- i postkoordynacji w teorii Języków Informacyjnych 11 3. E. Artowicz: Założenia Języka informacyjnego w systemie AWZON 35 4. A.G. Zachar

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1979, nr 1
  NR 34

  SPIS TREŚCI 1. B. Ługowski: Rozwój usług informacyjnych w latach 1979-1980, projektowany przez Ośrodek Informacji Naukowej PAN 3 2. E. Artowicz: Metodyka analityczno-syntetycznego opracowań dokumentów wprowadzanych do systemów informacyjnych

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1979, nr 2
  NR 35

  SPIS TREŚCI 1. A .I. Michajłow: Perspektywy rozwoju działalności informacyjnej do roku 2000 3 2. L. Rossakiewicz: Problemy efektywności informacji naukowej z ekonomicznego punktu widzenia 23 3. K . Wakar: Przeszkody w komunikowaniu się między

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1980, nr 1
  NR 36

  SPIS TREŚCI 1. J.Lenart, B. Ługowski: Uniwersytet w systemie informacji naukowej 3 2. K. Wyczańska: Biblioteka szkoły wyższej jako ośrodek informacji naukowej 27 3. A. Gzyżewicz, K. Wyczańska: Informacja naukowa w zakresie ekonomii. Wstępne

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1980, nr 2
  NR 37

  SPIS TREŚCI 1. K. Wyczańska: Prace nad materiałem faktograficzny, dotyczącym Wielkiej Emigracji 3 2. K. Subieta: System informacyjny "Wielka Emigracja" 17 3. W. Richter, H. Dresel: Informacja naukowa w dziedzinie kierowania i planowania badań po

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1981, nr 1
  NR 38

  SPIS TREŚCI 1. B. Krygier: Problemy informacyjno-dokumentacyjne programu "Archeologiczne Zdjęcie Polski" 3 2. H. Adler: Zapotrzebowanie na informację Biblioteczna w zakresie nauk biologicznych, doświadczalnych 13 3. E. Cheislewska-Gorczyca: Termi

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1982, nr 1
  NR 40

  Brak spisu treści w publikacji

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1982, nr 2
  NR 41

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 1983, nr 1
  NR 42

  SPIS TREŚCI 1. O . Lenart, B. Ługowski: Aktualna zagadnienie budowy Systemu Informacji o Naukach Społecznych 3 2. O. Ungurian : Katagoria semantyczna wymiaru "Przadmiot dokumentu" 29 3. O. Sadowska: Gramatyka pozycyjna w języku haseł przedmiotow

Strona 194 z 203