Wszystkie pozycje: 4042

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 1a
  NR 113a

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 2
  NR 114

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 2a
  NR 114a

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1
  NR 115

  ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS Remigiusz Sapa What Is an Information Agent? Looking for a New Approach to the Subject of Information Processes [Czym jest agent informacyjny? W poszukiwaniu nowego podejścia do podmiotu

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1a
  NR 115a

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 2
  NR 116

  ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS Łukasz Opaliński, Marcin Jaromin Wybrane metody prognozowania tempa rozwoju dyscyplin naukowych (metoda regresji wielomianowej trzeciego stopnia, metoda autoregresji oraz wygładzania wy

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 2a
  NR 116a

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2021, nr 1
  NR 117

  ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALSStanisław SkórkaNauka o architekturze informacji: koncepcja dyscypliny naukowej [Information Architecture as a Science: The Concept of a Scientific Discipline]Piotr Nowak, Piotr WierzchońN

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2021, nr 2
  NR 118

  ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALSDorota SiweckaAwareness of Linked Open Data Among the Employees of Polish Libraries, Archives, and Museums. Results of a Survey – Pilot Study [Linked Open Data w świadomości polskich prac

 1. Zagadnienia teoretyczne organizacji bibliotek
  Studia i szkice

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1972
  • Język polski
 1. Zagadnienia wydawnicze i księgarskie
  Skrypt

  Wstęp1. Wprowadzenie1.1. Problematyka i cele nauczania przedmiotu „Zagadnienia wydawnicze i księgarskie”1.2. Zagadnienia wydawnicze i księgarskie w polskiej bibliologu1.3. Komplementarne ujęcia problematyki wydawniczej i księgarskiej 1.4. Ok

 1. Zagraniczne echa książki Marii Dembowskiej
  [Foreign response to the book written by Maria Dembowska]

  Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 4, s. 573-575

 1. Zagraniczne stowarzyszenia bibliotekarskie
  [The foreign associations of librarians]

  Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów 18-20 wrzesień 2003, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 2003, s. 165-170 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 64)

 1. Zakres pola tematycznego dziedziny „wiedza o kulturze” w metatekstach dokumentów prezentujących kulturę w ujęciu diachronicznym
  [Range of the subject field of the discipline “knowledge of culture” in the metatexts of documents presenting culture in diachronic approach]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 1 (79), s. 47-60

 1. Zakup oraz wykorzystanie książek zagranicznych w bibliotekach akademickich w Polsce
  [Acquisition and use of foreign monographs in Polish academic libraries]

  Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 3, s. 157-166

 1. Założenia do nowelizacji ustawy o bibliotekach
  [Assumptions for the Amendment of the Act on Libraries]

  Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 1, s. 125-126

 1. Założenia ukierunkowanego czytelnictwa w świetle rozważań nad definicją biblioterapii
  [Guidelines for directed reading in view of the search for bobliotherapy definition]

  Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 1, s. 40-47

 1. Założenia unijnej strategii Europa 2020 w zakresie europejskiego społeczeństwa informacyjnego
  [Aims of the European Union Strategy Europe 2020 in the Field of the Development of the Infornuition Society]

  Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki, redakcja Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2014, s. 89-99 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 154)

 1. Zapożyczenia językowe w systemie języków haseł przedmiotowych
  [Language borrowings in the subject headings system]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2010, nr 2 (96), s. 31-40

 1. Zarys dziejów nauk matematyczno-przyrodniczych
  (dla bibliotekarzy)

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 45

Strona 198 z 203