Wszystkie pozycje: 4042

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2009, nr 2
  NR 94

  ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY Perspektywy prasy tradycyjnej, internetowej i elektronicznejAnna Jurzec Metadane w archiwizacji dokumentów elektronicznychJustyna Adamus Zasoby biblioteczne i archiwalne w pracy infobrokeraPiotr Tafilowski Bibliogra

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2010, nr 1
  NR 95

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Małgorzata Wilińska SYSTEMY EKSPERTOWE Teresa Szmigielska OD STATYSTYKI DO EWALUACJI BIBLIOTEK Anna Wałek OPEN ACCESS - NOWY MODEL DOSTĘPU DO WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH Agnieszka Brachfogel TERMINY METADANY

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2010, nr 2
  NR 96

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Jadwiga Wożniak-Kasperek KRYZYS WARTOŚCI WIEDZY? Piotr Malak ROZWÓJ BADAŃ NAD PRZETWARZANIEM JĘZYKA NATURALNEGO Anna Stanis ZAPOŻYCZENIA JĘZYKOWE W SYSTEMIE JĘZYKÓW HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH Veslava Osińs

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2011, nr 1
  NR 97

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY  Jakub Bulik PODZIAŁ KLASOWY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Jadwiga Woźniak-Kasperek ZAWARTOŚĆ, DOKUMENT, OBIEKT, ZASÓB - PROBLEMY NIE TYLKO TERMINOLOGICZNE Justyna Adamus-Kowalska ZASTOSOWANIE KLASYFIKACJ

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2011, nr 2
  NR 98

  Od redakcji Anna Stanis 50 LAT „ZAGADNIEŃ INFORMACJI NAUKOWEJ” (1962-2012) I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Wiesław Babik O POTRZEBIE NOWEJ DEFINICJI JĘZYKA INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZEGO Małgorzata Kisilowska PRZESTRZEŃ INFORMACYJNA JA

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2012, nr 1
  NR 99

  I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Jadwiga Sadowska KOMPETENCJA JĘZYKOWA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH CZY KOMPETENCJA WYSZUKIWAWCZA? Bartłomiej Włodarczyk MAPY TEMATÓW JAKO SYSTEM REPREZENTACJI WIEDZY Władysław Kolas

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2012, nr 2
  NR 100

  Bożenna Bojar 50 LAT „ZAGADNIEŃ INFORMACJI NAUKOWEJ” (1962-2012) I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Anna Górska TAGOWANIE KONTROLOWANE - OKSYMORON CZY PRZYSZŁOŚĆ JĘZYKÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH? Jadwiga Sadowska KSIĄŻKA LITERAC

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2013, nr 1
  NR 101

  Bożenna Bojar SZANOWNI PAŃSTWO 3 I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Jadwiga Woźniak-Kasperek EPISTEMOLOGIA SPOŁECZNA DLA NAUKI O INFORMACJI 4 Bożenna Bojar PRZESTRZEŃ INFORMACYJNA TEKSTU 20 Wiesław Babik JĘZYK NATURALNY W WYSZUKIWANIU INFOR

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2013, nr 2
  NR 102

  Editorial / Od redakcji (Barbara Sosińska-Kalata). ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY Barbara Sosińska-Kalata, Obszary badań współczesnej informatologii (nauki o informacji) / Research domains in contemporary Information Science 9 David Nicholas,

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 1
  NR 103

  ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THE SES. RESEARCH. MATERIALS Mieczysław Muraszkiewicz, An Essay on Information Overload [Esej o nadmiarze informacji] 7 Kazimierz Krzysztofek, Obszary i konteksty informatologii w epoce cyfrowej: sieci - informacja

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 2
  NR 104

  ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS Mieczysław Muraszkiewicz, Jan Szmidt, Krzysztof Zaremba, SYNAT i -ku ekosystemowi wsparcia informacyjnego nauki i uczelni polskich [SYNATi 0*F^ - Towards an Information Support Ecosystemfo

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 1
  NR 105

  ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS David Nicholas, Using, Citing and Publishing Scholarly Content in the Digital Age: Case Study ofHumanities Researchers [ Wykorzystanie, cytowanie i publikowanie treści naukowych w erze cyf

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 2
  NR 106

  ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS Mieczysław Muraszkiewicz, Henryk Rybiński, Piotr Szczepański, Discovering Research Collaboration Networksfrom Scientific Digital Libraries and Repositories [Odkrywanie sieci współpracy

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2016, nr 1
  NR 107

  ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS Remigiusz Sapa, Metodologia badań indywidualnego zarządzania informacją: wybrane aspekty [Research Methodology of Personal Information Management Studies: Selected Aspects] Marcin Ros

 1. Zagadnienia informacji Naukowej 2016, nr 2
  NR 108

  Zobacz zapowiedź drugiego numeru 2016 ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS Laurence Favier, Humanities Crowdsourcing [Crowdsourcing w humanistyce] Chris Biedermann, Cybersecurity and the Internet of Things [Cyberbezpi

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 1
  NR 109

  Zobacz zapowiedź pierwszego numeru 2017 ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS  Tibor KoltayBeyond Literacies: The Evolving Landscape of Library Support to Research 2.0 [Poza edukacją kompetencji: rozwój sektora bibliotecz

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 2
  NR 110

  ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS  Mieczysław Muraszkiewicz Innovativeness and Information Processes in the High-Tech Environment [Innowacyjność i procesy informacyjne w przedsiębiorstwach wysokich technologii]  Quoc

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2018, nr 1
  NR 111

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2018, nr 2
  NR 112

 1. Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 1
  NR 113

Strona 197 z 203