Publikacje w kategorii:

Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych

 1. Bibliotekarze bibliotek specjalnych

  Biblioteka specjalna to – zgodnie z międzynarodową definicją "biblioteka obejmująca jedną dyscyplinę lub zaspokajająca potrzeby szczególnej grupy użytkowników" (PN–ISO 5127:2005).Kolejny – już dziesiąty – tom serii poświęconej p

 1. Bibliotekarze warszawscy

  WstępWitold Adamiec (1945–2004) – Oskar Stanisław CzarnikJanusz Ankudowicz (1934–1997) – Jadwiga KołodziejskaJanina Błażewicz (1900–2005) – Maria DybaczewskaWanda Bogdany–Popielowa (1928–2005) – Mariola NałęczRadosław Cybuls

 1. Entuzjastki bibliotekarstwa dziecięcego

 1. Kustosze zbiorów specjalnych

  Przedmowa – Barbara BieńkowskaZBIORY STARYCH DRUKÓWKustosz Jadwiga Adamczyk – kierownik Działu Starych Druków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy (1906-1986) – Marta Parnowska"Pani Hania" starszy kustosz dyplomowany w Zakładzie Starych Dr

 1. Organizatorzy i inspiratorzy

 1. Organizatorzy, bibliografowie i dydaktycy

  Wstęp – Elżbieta DudzińskaHenryk Baranowski (1920-2011) – Urszula ZaborskaJuliusz Bernard (1930-2003) – Katarzyna Zborowska, Zofia SierykowJan Bogusz (1946-2012) – Zygmunt KubrakJan Burakowski (1934-2013) – Marian FilipkowskiJadwiga Czac

 1. Śladami edukacji bibliotekarskiej

 1. Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa

  Wstęp – Maria Lenartowicz Jadwiga Andrzejewska (1923-2010) – Teresa Miodek Jerzy Andrzejewski (1944-2008) – Maria Łysiak-Konopacka Barbara Białkowska (1932-2010) – Grażyna Lewandowicz-Nosal Halina Chamerska (1922-2008) – Danuta Riabinin

 1. W kręgu nauki i bibliotek

  Przedmowa – Barbara Bieńkowska Wzór „dobrej roboty" bibliotecznej – Jan Baumgart (1904–1989) – Marian Zwiercan Karola Głomblowskiego droga do bibliologii (1913–1986) – Krzysztof Migoń Bibliotekarka i uczona – Alodia Kawecka-Gry

 1. Z książką do ludzi

 1. Z warsztatu bibliografa

 1. Zasłużeni dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

  Przedmowa – Jan WołoszEdward Juliusz Assbury (1904-1997) – Barbara DybiczStanisław Badoń (1926-1997) – Halina GanińskaJanina Cygańska (1921-2003) – Witold StankiewiczMaria Cecylia Czarnowska (1906-2001) – Krystyna Banikowska-Bober, Dan