Publikacje w kategorii:

Poza seriami

 1. Akademickie kształcenie bibliotekarzy
  Zarys historyczny

  Słowo wstępneI. Dziedzictwo XIX wiekuII. W latach II RzeczypospolitejIII. W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej — pierwsze dwudziestolecieIV. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątychV. Stan obecny i perspektywy dalszego rozwojuPrzypisy

 1. Animacja w bibliotece
  Dodatek do Poradnika Bibliotekarza

  Dorota GrabowskaFormy i metody pracy w bibliotekach Agata ArkabusBiblioteka – miejsce, gdzie nikt się nie nudzi, czyli sześciolatek w bibliotece Piotr JankowskiFormy działalności edukacyjno-kulturalnej w Bibliotece Publicznej w Ursusie Anna

 1. Baśń w literaturze i w życiu dziecka
  Co i jak opowiadać?

 1. Bibliofilskie silva rerum
  Szkice, notatki, wypisy

  Zamiast wstępuO bibliofilstwie i innych odmianach miłości do ksiągUroki bibliomaniiBiała gęś lepsza od białego krukaPrzedśmiertne wyznania bibliofilówSą książkiPodstępSkazany na zapomnienieZaklęcia przeciw złodziejom książekReporta

 1. Bibliografia
  Poradnik metodyki bibliograficznej dla autorów bibliografii specjalnych

 1. Bibliografia zalecająca a czytelnictwo
  Z doświadczeń radzieckich

 1. Bibliografie narodowe bieżące
  Przewodnik

 1. Biblioteka
  Wprowadzenie do zagadnień budowy

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1962
  • Język polski
 1. Biblioteka fachowa

 1. Biblioteka jako marka
  Materiały z VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi 11-12 września 2012 r.

  Spis treści PrzedmowaElżbieta Stefańczyk – Przewodnicząca SBP Od OrganizatorówElżbieta Grzelakowska – Przewodnicząca SBP Okręgu Łódzkiego; Joanna Stawińska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego VII Forum Młodych Bibliotekarzy

 1. Biblioteka muzyczna 1985-1986
  Music library 1985-1986

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1992
  • Język polski
 1. Biblioteka muzyczna 1996-1999
  Music library 1996-1999

  Od Redakcji[Grupa A]Wojciech Tomaszewski Edytorstwo i księgarstwo muzyczne na prowincji Królestwa Polskiego w latach 1815-1862 Elżbieta Jasińska-Jędrosz Archiwum Kompozytorów Polskich XX wieku Biblioteki Uniwersyteckiej w WarszawieLilianna Moll

 1. Biblioteka muzyczna 2000-2006
  Music Library 2000-2006

  Od Redakcji I. Ewa Hauptman-FischerDziałalność kapeli cysterskiej w Pelplinie oraz twórczość lokalnych kompozytorów – próba rekonstrukcji w oparciu o zachowany zbiór osiemnastowiecznych muzykaliówMałgorzata WitowskaDzieje ruchu śpiewacz

 1. Biblioteka muzyczna 2007-2009
  Music library 2007-2009

  Od Redakcji Karolina Skalska Kolekcje muzyczne na przestrzeni wieków, czyli kilka słów o tworzeniu bibliotek muzycznych Jolanta Woźniak Rękopisy muzyczne w zbiorach Archiwum Państwowego w Gdańsku Danuta Szlagowska "Danziger Bestand" w Staat

 1. Biblioteka Publiczna Załuskich i jej twórcy

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1959
  • Język polski
 1. Biblioteka we współczesnej szkole

 1. Bibliotekarstwo powszechne. Cz. 4
  Historia książki i bibliotek oraz ich stan obecny w Polsce : praca zbiorowa

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1959
  • Język polski
 1. Bibliotekarstwo powszechne. Część 1
  Organizacja i urządzenie biblioteki : praca zbiorowa

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1957
  • Język polski
 1. Bibliotekarstwo powszechne. Część 2
  Księgozbiór biblioteczny – praca zbiorowa

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1958
  • Język polski
 1. Bibliotekarz i prawo

  Wstęp I. Prawo i norma prawna Normy postępowania Pojęcie prawa Norma prawna Przepisy, struktura systemu prawa, porządkowanie aktów normatywnych Praworządność, demokratyczne państwo prawne Wykładnia II. Źródła prawa Definic

 1. Cultural heritage in the face of threats in war and peace time
  The international conference organized on the occasion of 50th anniversary of signing of the Hague Convention for the protection of cultural propet in the of armed conflict, Warsaw, 13-15 May 2004

  CONFERENCE OPENING Michat Jagiello Ryszard Miklinski Boguslaw Zaleski Maciej Górski Part I ARMED CONFLICTS. CULTURAL CONFLICTS, AND TERRORISM. NEW CHALLENGES FOR THE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE Session 1 Guido Carducci Giovanni Pas

 1. Czytelnictwo chorych

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1968
  • Język polski
 1. Dzieje bibliografii w Polsce

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1969
  • Język polski
 1. Elitarne i popularne wzory czytania

  WprowadzenieRozdział INa szkolnej ścieżce w Polsce i na świecieRozdział IIKanon literacki w programie szkolnymRozdział IIIBiblioteki pogoń za książkąRozdział IVDole i niedole bibliotek publicznychRozdział VJuż nie wiejscy, jeszcze nie mi

 1. Informacja naukowa a dydaktyka
  Międzynarodowa Konferencja w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej Gdańsk 10-12 czerwca 1999 r.

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1999
  • Język polski
 1. Języki informacyjno-wyszukiwawcze
  Katalogi rzeczowe

 1. Klasyfikacja i katalog rzeczowy
  Technika udostępniania księgozbioru w bibliotece szkolnej

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1967
  • Język polski
 1. Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji

  WprowadzeniePodstawowymi wartościami moralnymi, określającymi misję zawodu są: ochrona wolności intelektualnej, prawa do swobodnego wyrażania myśli, prawa do swobodnego dostępu do wiedzy, informacji i kultury oraz przestrzeganie zasady neutr

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 2006
  • Język polski
 1. Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917-2000
  Praca zbiorowa

 1. Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2001-2005
  Suplement

  Słowo od wydawcy (Elżbieta Stefańczyk)Słowo od redaktora (Andrzej Kempa)Przewodniczący SBP (2001-)(cd. kadencji 1997-2001)Kadencja 2001-2005Kadencja 2005-2009 (podsumowanie)Kadencja 2005-2009AneksyPrzewodniczący Zarządów Okręgów i Oddział

 1. Książka i młody czytelnik:
  zbliżenia, oddalenia, dialogi. Studia i szkice

  WstępLiteraturoznawcze szkiełko i oko – Grzegorz LeszczyńskiJęzyk dziecka a obszar kulturyO krytyce książki dziecięcejKanon– pojęcie i sprzecznościStyle lektury książki dziecięcejRycerz, błazen, szaleniec. Proza dla „trudnych czyte

 1. Książka na wsi
  czytelnicy mówią

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1965
  • Język polski
 1. Kto miłuje księgi...
  Antologia tekstów o książce

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1958
  • Język polski
 1. Listy

  Opracowała Danuta Rymsza-Zalewska O autorze listówListyAdresaci listów Stefana DembegoPrzypisyIndeks osobowyUwagi edytorskieSpis ilustracji

 1. Literatura dla dzieci i młodzieży
  Zarys dziejów. Wydanie 2

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1963
  • Język polski
 1. Metoda bibliografii polskiej Karola Estreichera

 1. Metodyka pracy z czytelnikiem
  Praca zbiorowa

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1958
  • Język polski
 1. Między teorią a praktyką bibliotekarską

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1985
  • Język polski
 1. Międzynarodowa i narodowa działalność informacyjna w zakresie edukacji

 1. Mój pamiętnik 1911-1919
  Fragmenty

  Opracowanie Maria Dembowska

 1. Morze i Pomorze
  Książki, czasopisma, filmy

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1964
  • Język polski
 1. Nowe drogi książki na wsi
  Z moich doświadczeń w spółdzielni produkcyjnej

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1956
  • Język polski
 1. O bibliografiach dla wszystkich
  Poradnik informator

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1964
  • Język polski
 1. Ogólnokrajowa narada bibliografów
  Warszawa – 19 lutego 1956, materiały

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1956
  • Język polski
 1. Ogólnopolski Zjazd Bibliotekarzy, Warszawa 16-18 lutego 1956
  Księga pamiątkowa

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1957
  • Język polski
 1. Organizacja i administracja bibliotek
  Praca zbiorowa

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1964
  • Język polski
 1. Organizacja i technika udostępniania zbiorów bibliotecznych
  Wydanie 2 poprawione

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1978
  • Język polski
 1. Organizacja przestrzenna i wyposażenie biblioteki publicznej

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1987
  • Język polski
 1. Pamięci Adama Łysakowskiego

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1973
  • Język polski
 1. Parnas polski we wspomnieniu i anegdocie
  Od Niemcewicza do Wyspiańskiego

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1964
  • Język polski
 1. Polskie biblioteki naukowe
  Zarys problematyki

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1975
  • Język polski
 1. Polskie prawo biblioteczne. Aneks 1, 1990-2000
  według stanu prawnego na dzień 16 czerwca 2000 r.

 1. Poradnik bibliotekarza kierownika czytelni
  W środowiskach wiejskich i małomiejskich

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1962
  • Język polski
 1. Powstanie warszawskie w książce i prasie
  Poradnik bibliograficzny

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1972
  • Język polski
 1. Problemy czytelnictwa w wielkich miastach
  Krajowa Konferencja Bibliotekarska w Warszawie 2-4 VI 1958 – referaty – przebieg obrad

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1960
  • Język polski
 1. Przepisy katalogowania książek
  Część 1. Opis bibliograficzny

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1986
  • Język polski
 1. Przysposobienie czytelnicze i informacyjne w szkołach podstawowych
  Wzory tablic i foliogramów

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1990
  • Język polski
 1. Przysposobienie czytelnicze i informacyjne w szkołach ponadpodstawowych
  wzory tablic i foliogramów

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1990
  • Język polski
 1. Publiczne biblioteki samorządowe w okresie międzywojennym

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1967
  • Język polski
 1. Służba informacyjna w działalności oświatowej publicznej bibliotek powszechnych
  Poradnik

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1966
  • Język polski
 1. Technika i wynalazki
  Poradnik bibliograficzny

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1963
  • Język polski
 1. Tradycje polskich organizacji księgarskich

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1984
  • Język polski
 1. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna FID 546
  Wydanie skrócone dla potrzeb bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych

 1. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna FID 667
  Wydanie skrócone dla potrzeb bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych

 1. Vademecum konserwacji książki
  Poradnik dla bibliotekarzy

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1983
  • Język polski
 1. W bibliotece dla dzieci
  Poradnik metodyczny – praca zbiorowa

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1965
  • Język polski
 1. Walka o książkę

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1976
  • Język polski
 1. Wiadomości o książce w szkole podstawowej

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1959
  • Język polski
 1. Wokół bibliotek i bibliotekarstwa
  Księga jubileuszowa dedykowana Janowi Wołoszowi

  Część pierwsza Jadwiga SadowskaJan Wołosz – 45 lat pracy zawodowej i społecznejDanuta UrbańskaBibliografia publikacji Jana WołoszaCzęść druga Bożena Bednarek-MichalskaZasoby cyfrowe – ich rola w polskiej kulturzeZdzisław BieleńBiblio

 1. Z książką za pan brat
  Quizy i wieczory literacko-muzyczne

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1973
  • Język polski
 1. Z problematyki czytelnictwa środowiska naukowego i studenckiego szkół wyższych Warszawy

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1966
  • Język polski
 1. Zagadnienia teoretyczne organizacji bibliotek
  Studia i szkice

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1972
  • Język polski
 1. Zmiany funkcji bibliotek w powojennym dwudziestoleciu

  • Seria wydawnicza Poza seriami
  • Rok wydania 1966
  • Język polski