Publikacje autora:

Teresa Kołacz

  1. Z historii programu CIP - Cataloguing in Publication
    [The history of the CIP (cataloguing in publication) programme]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2005, nr 1 (85), s. 64-80