Publikacje autora:

Radosław Cybulski

  1. Biblioteki w systemie edukacji - cel badań i prac Marcina Drzewieckiego
    [Libraries in the system of education as an object of M. Drzewiecki’s research]

    Bibliotekarstwo i informacja naukowa : kształcenie w perspektywie nowego stulecia : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 1995, s. 127-138 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 14)

  1. Z doświadczeń Podyplomowego Studium Bibliotek Naukowych w Instytucie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego
    [Library education – an experience of Post-graduate Academic Library course in Institute of Library and Information Science, Warsaw University]

    Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995 : II Forum SBP ’95, redakcja Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko, Wa