Publikacje autora:

Henryk Sawoniak

 1. Autobibliografia
  [Autobibliography]

  Przegląd Biblioteczny 2001, R. 69, z. 4, s. 308-318

 1. Bibliografia
  Poradnik metodyki bibliograficznej dla autorów bibliografii specjalnych

 1. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna FID 546
  Wydanie skrócone dla potrzeb bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych

 1. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna FID 667
  Wydanie skrócone dla potrzeb bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych

 1. Z drem Henrykiem Sawoniakiem, autorem międzynarodowej bibliografii bibliografii z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej rozmawia Hanna Zasadowa
  [An interview with dr. Henryk Sawoniak, the author of the international bibliography of bibliographies in library and information science]

  Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 4, s. 271-280