Publikacje w kategorii:

Propozycje i Materiały

 1. Adaptacja formatu MARC 21 dla bibliografii regionalnej

  WSTĘPI ZAWARTOŚĆ REKORDU BIBLIOGRAFICZNEGO W FORMACIE MARC 21 Książka, jej fragment oraz recenzja książki Wydawnictwo ciągłe oraz jego recenzja Dokument kartograficzny oraz jego recenzja Dokument ikonograficzny oraz jego recenzja Druk

 1. Adaptacja formatu MARC BN dla potrzeb bibliografii regionalnej

  WSTĘPZINTEGROWANY FORMAT MARC BN NA POTRZEBY BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ Książka i dokument kartograficzny oraz ich recenzja Książka i dokument kartograficzny. Niesamoistna wydawniczo część (praca) oraz jej recenzja Wydawnictwo ciągłe (po

 1. Aktualne tendencje ochrony zbiorów bibliotecznych i archiwalnych

  Materiały z ogólnopolskich warsztatów konserwatorskich Warszawa, 13-14 czerwca 2002 r.

 1. Automatyzacja bibliotek publicznych
  Materiały z ogólnopolskiej konferencji Warszawa, 24-26 listopada 2004

  SŁOWO WSTĘPNEI. PROBLEMY ORGANIZACYJNE I PRAWNE KOMPUTERYZACJIKatarzyna Winogrodzka – RAPORT O STANIE KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 2004Maria Wąsik – ROLA BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK TERENOWYCHMaria Bochan – RO

 1. Bibliografia wydawnictw
  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

 1. Bibliografie regionalne
  Dokonania, dylematy, wnioski

  Materiały z konferencji Puławy 15-16 września 1994 r.

 1. Biblioteka a niepełnosprawność w rodzinie

  Materiały z konferencji „Rola biblioteki w edukacji czytelniczej i wychowaniu w rodzinach osób niepełnosprawnych”, Muszyna k. Krynicy, 15-17 IX 2002 r.

 1. Biblioteka naukowa - automatyzacja, organizacja, zarządzanie

 1. Biblioteka otwarta dla czytelników niepełnosprawnych

  Materiały z konferencji Grudziądz 2001 – Warszawa 2002

 1. Biblioteki powiatowe w Polsce
  Informator – II edycja

  WstępInformacje adresowe o bibliotekachIndeks miejscowościIndeks powiatów

 1. Biblioteki publiczne w okresie transformacji
  ogólnopolska konferencja kadry kierowniczej, Arłamów-Przemyśl, dn. 10-12 września 1997 r.

 1. Biblioteki w reformie administracyjnej państwa
  Materiały z ogólnopolskiej konferencji dyrektorów WBP nt. Zmiany w prawie bibliotecznym, Radom 15-17 VI 1998

 1. Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece

  WSTĘPRozdział I. ZESPÓŁ W ORGANIZACJI1.1 Definicja grupy i zespołu1.2 Proces rozwoju grupy1.3 Charakterystyka efektywnego zespołu1.4 Kultura organizacyjna1.5 Motywowanie a zespół1.6 Delegowanie zadań1.7 Konflikt w zespoleRozdział II. ANALIZ

 1. Cechy formalne czasopism internetowych w odniesieniu do analogicznych publikacji drukowanych

 1. Co nam zostało z tych lat
  80-lecie "Bibliotekarza" 50-lecie "Poradnika Bibliotekarza"

 1. Compatibility and integration of order systems
  Research seminar proceedings of the TIP/ISKO Meeting, Warsaw 13-15 September 1995

 1. Digitalizacja dla początkujących

  Wstęp1. Dla kogo przeznaczona jest ta książka?2. Miejsce Digitalizacji dla początkujących wśród istniejących publikacji3. Cele poradnika4. Struktura poradnikaRozdział 1Wprowadzanie dokumentów do rzeczywistości zerojedynkowej1. Czym właśc

 1. Działania profilaktyczne w bibliotece
  wskazówki metodyczne

 1. Dziecko niepełnosprawne w bibliotece
  Materiały z seminarium w Gdańsku (14-15 XI 1994) oraz Krynicy Morskiej (7-8 XII 1995)

 1. Dziedzictwo kulturowe
  Informacja, mniejszości etniczne

 1. Dziedzictwo kulturowe
  Zbiory biblioteczne i nowe technologie ich ochrony

  OD REDAKCJI (Ewa Stachowska-Musiał) OTWARCIE KONFERENCJI (Elżbieta Sfefańczyk) REFERATY Dobrosława Platt ZBIORY BIBLIOTECZNE A DZIEDZICTWO KULTUROWE POLSKI. NARODOWY ZASÓB BIBLIOTECZNY Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska PROGRAMY EUROPEJSKIE DO

 1. Elektroniczne dostarczanie dokumentów
  Nowy kierunek współczesnego bibliotekarstwa

 1. Elementarz MAK-a dla bibliotekarzy

 1. Emigracyjny księgozbiór Lidii i Adama Ciołkoszów
  w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie

 1. Ewidencja materiałów bibliotecznych
  Prawne regulacje

 1. Folksonomie
  czyli społecznościowe opisywanie treści

  Książka jest próbą wieloaspektowego i wnikliwego opisania folksonomii (tagowania), czyli praktyki kategoryzacji treści z wykorzystaniem dowolnie dobranych słów kluczowych. Autor przedstawia folksonomię jako zjawisko nowe, aktywizujące społe

 1. Format USMARC rekordu bibliograficznego dla druku muzycznego

 1. Format USMARC rekordu bibliograficznego dla książki

 1. Informacja biznesowa w bibliotece

 1. Informacja elektroniczna a prawo autorskie
  Materiały z warsztatów Warszawa 30 września - 1 października 1999

 1. Internet
  Skrypt dla studentów kierunków humanistycznych

 1. Jak komputeryzować bibliotekę
  Poradnik

 1. Jak korzystać z Web 2.0 w każdej bibliotece?

  Wykaz skrótów użytych w pracyWstępRozdział 1. Koncepcja Internetu Drugiej Generacji1.1 Powstanie i rozwój sieci Internet oraz narodziny Web 2.01.2 Charakterystyka zjawiska Internetu Drugiej Generacji oraz pojęcia z nim związane1.2.1 Zjawisko

 1. Jak pomagać bibliotekom?
  Dylematy czasu przemian

 1. Kartoteka wzorcowa języka KABA
  Stosowanie w katalogowaniu przedmiotowym

 1. Katalogowanie książek i wydawnictw ciągłych w formacie USMARC
  Poradnik

 1. Komputeryzacja i informacja elektroniczna w bibliotekach publicznych

  Materiały z ogólnopolskiej konferencji „Automatyzacja bibliotek publicznych” Miedzeszyn, 20-22 listopada 2002 r.

 1. Kreatywność bibliotekarzy
  Materiały z ogólnopolskiej konferencji pt. Społeczno-kulturalna i zawodowa kreatywność bibliotekarzy, Miedzeszyn 13-14.06.1997 r.

 1. Książka bez barier
  Materiały z ogólnopolskiej konferencji (Poznań-Stęszew, 18-20 IX 2000 r.)

 1. Książka w działalności terapeutycznej
  Praca zbiorowa

 1. Książki, które pomagają żyć
  Rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej : materiały z ogólnopolskiego seminarium w Ustroniu Zawodziu 7-9 czerwca 1999 r.

 1. Miłość, przyjaźń, agresja, alkoholizm
  Problemy wieku młodzieńczego (i nie tylko) : poradnik bibliograficzny

 1. Narodowe i regionalne serwisy bibliograficzne
  Materiały z ogólnopolskiej konferencji nt. Automatyzacja serwisów bibliograficznych, bibliografie regionalne, bibliografia narodowa - stan prac i zamierzenia, Warszawa 2-4 grudnia 1998 r.

 1. Nowoczesna biblioteka
  Materiały z ogólnopolskiej, przedzjazdowej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Konstancin-Jeziorna, 29-30 maja 2009 r.

 1. Obsługa informacyjna w bibliotekach warszawskich

  Materiały z konferencji „Problemy obsługi informacyjnej w bibliotekach warszawskich” Warszawa, Biblioteka Narodowa 9 V 2001 r.

 1. Plan marketingowy dla biblioteki fachowej
  (na przykładzie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu)

 1. Podstawy budowy tezaurusa
  Poradnik

  PrzedmowaWprowadzenie Część pierwsza ZWIĄZKI JĘZYKA INFORMACYJNEGO Z ELEMENTAMI SYSTEMU I JEGO OTOCZENIA Język informacyjno-wyszukiwawczy a zbiór informacyjnyJęzyk informacyjno-wyszukiwawczy a użytkownicy informacji Potrzeby informacyjn

 1. Polskie bibliotekarstwo w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej
  Materiały z ogólnopolskiej konferencji towarzyszącej Krajowemu Zjazdowi Delegatów SBP Warszawa-Miedzeszyn, 8-9 czerwca 2001 r.

 1. Próby zastosowania marketingu w bibliotekach
  Praca zbiorowa

 1. Prywatność w Internecie:
  postawy i zachowania dotyczące ujawniania danych prywatnych w mediach społecznych

  Wstęp 1. Prywatność i prawo do prywatności1.1. Definicje i wymiary prywatności1.1.1. Pierwsze definicje prawa do prywatności1.1.2. Rozwój teorii Alana Westina i Irwina Altmana1.1.3. Prywatność jako stan1.1.4. Wymiary prywatności1.1.5. Wsp

 1. Samorządy i biblioteki
  Materiały z konferencji Samorządowe biblioteki publiczne w Polsce, Miałkówek k. Płocka 24-26 kwietnia 1997 r.

 1. Selekcja materiałów bibliotecznych

  WSTĘP1. Wprowadzenie 2. Cele selekcji3. Organizacja prac związanych z selekcją4. Przekazywanie i wymiana druków zbędnych4.1. Wymiana zbędnych materiałów bibliotecznych 4.2. Przekazywanie zbiorów likwidowanych bibliotek5. Przemieszczanie zbę

 1. Selekcja materiałów bibliotecznych
  przekazywanie druków zbędnych

  Wstęp1. Wprowadzenie2. Cele selekcji3. Organizacja prac związanych z selekcją4. Przekazywanie i wymiana druków zbędnych4.1. Wymiana zbędnych materiałów bibliotecznych4.2. Przekazywanie zbiorów likwidowanych bibliotek5. Przemieszczanie zbędn

 1. Skamandryci w fotografii i fonografii
  Problemy opracowania i wykorzystywania zbiorów audiowizualnych : poradnik dla bibliotekarzy i polonistów

 1. Standardy biblioteczne
  Wzorce i doświadczenia Unii Europejskiej

  Materiały z ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Biblioteki Narodowej, Warszawa, 11 grudnia 2003 r.

 1. Standaryzacja kosztów w bibliotekach publicznych

  Materiały z ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chełm, 19-21.09.2002 r.

 1. Stres, bezrobocie, rozwód
  Poradnik bibliograficzny

 1. Struktura danych bibliograficznych w zintegrowanych systemach bibliotecznych

 1. Wypożyczenia międzybiblioteczne
  Stan i perspektywy

  Materiały z konferencji. Wrocław 22-23.05.2002 r.

 1. XML - rozszerzalny język znakowań

 1. Zachowajmy przeszłość dla przyszłości
  Nowoczesne technologie konserwacji zbiorów bibliotecznych

 1. Zagadnienia wydawnicze i księgarskie
  Skrypt

  Wstęp1. Wprowadzenie1.1. Problematyka i cele nauczania przedmiotu „Zagadnienia wydawnicze i księgarskie”1.2. Zagadnienia wydawnicze i księgarskie w polskiej bibliologu1.3. Komplementarne ujęcia problematyki wydawniczej i księgarskiej 1.4. Ok

 1. Zawód bibliotekarza dziś i jutro
  Materiały z konferencji, Łódź 15-16.10.1996 r.