Publikacje autora:

Mikołaj Furmankiewicz

  1. Wyszukiwarki internetowe: historia, stan obecny, prognozy na przyszłość
    [Search engines: history, present state, predictions for the future]

    Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie : praca zbiorowa, redakcja Barbara Sosińska-Kalata i Ewa Chuchro, Warszawa 2012, s. 125-141 (Miscellanea Informatologica Varsoviensia ; vol. 5) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 130)