Publikacje autora:

Hanna Zasadowa

  1. Kustosze zbiorów specjalnych

    Przedmowa – Barbara BieńkowskaZBIORY STARYCH DRUKÓWKustosz Jadwiga Adamczyk – kierownik Działu Starych Druków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy (1906-1986) – Marta Parnowska"Pani Hania" starszy kustosz dyplomowany w Zakładzie Starych Dr

  1. Z drem Henrykiem Sawoniakiem, autorem międzynarodowej bibliografii bibliografii z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej rozmawia Hanna Zasadowa
    [An interview with dr. Henryk Sawoniak, the author of the international bibliography of bibliographies in library and information science]

    Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 4, s. 271-280