Publikacje autora:

Adrian Drabik

  1. Wyszukiwanie powielonych opisów bibliograficznych w bazie danych: przykład Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
    [Searching for Duplicate Bibliographic Records in a Database: the Case of the Jagiellonian University Repository]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 1, s. 65-79