Publikacje autora:

Janusz Dunin

 1. Biblioteki naukowe wobec cenzury
  [Scientific libraries facing censorship]

  Przegląd Biblioteczny 2001, R. 69, z. 4, s. 329-346

 1. Ewa Bagłajewska-Miglus, Reiner Berg: Polnisch Wörterbuch für Bibliotheken. Deutsch-Polnisch, Polnisch-Deutsch. Wiesbaden 2006 Harrassowitz Verlag (Bibliotheksarbeit 13) ISBN 3-447-05323-2

  Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 2, s. 273-274

  • Autor Janusz Dunin
  • Kategoria
  • Rok wydania 2007
  • Język polski
 1. W sprawie aktualnych problemów gromadzenia bibliotecznego
  [Comments on the Library Acquisition Problems]

  Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 1, s. 17-29

  • Autor Janusz Dunin
  • Kategoria
  • Rok wydania 1998
  • Język polski
 1. Z Marią Danilewicz Zielińską rozmawiają Cecylia i Janusz Duninowie
  [Cecylia and Janusz Dunin interview Maria Danilewicz Zielińska]

  Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 4, s. 295-304