Publikacje autora:

Maria Danilewicz Zielińska

  1. Z Marią Danilewicz Zielińską rozmawiają Cecylia i Janusz Duninowie
    [Cecylia and Janusz Dunin interview Maria Danilewicz Zielińska]

    Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 4, s. 295-304