Publikacje autora:

Cecylia Dunin

  1. Maria Danilewicz-Zielińska (1907-2003)

    Przegląd Biblioteczny 2003, R. 71, z. 4, s. 467-473

  1. Z Marią Danilewicz Zielińską rozmawiają Cecylia i Janusz Duninowie
    [Cecylia and Janusz Dunin interview Maria Danilewicz Zielińska]

    Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 4, s. 295-304