Wstęp
Literaturoznawcze szkiełko i oko – Grzegorz Leszczyński
Język dziecka a obszar kultury
O krytyce książki dziecięcej
Kanon– pojęcie i sprzeczności
Style lektury książki dziecięcej
Rycerz, błazen, szaleniec. Proza dla „trudnych czytelników”
Trickster artysta. Ponowoczesne gry archetypowe
Bibliologiczne i bibliotekoznawcze szkiełko i oko – Michał Zając
W stronę Biblioteki 2.0
Cenzura w bibliotece dla dzieci i młodzieży
Koncepcja Produktu Totalnego
Książka dla dzieci – jest lepiej!
Promocja książki dla dzieci w internecie – wybrane zjawiska
Książka czasu zmian
Książka obrazkowa: znana i nieznana
Książki-zabawki: długa historia i dzień dzisiejszy
Książki edukacyjne dla dzieci i młodzieży: wczoraj, dzisiaj i jutro
Książka dziecięca – w stronę konwergencji mediów
Przestarzały jak e-book? Nowoczesny jak t-book?
Nota edytorska

Publikacja dofinansowana przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Książka i młody czytelnik:
Pobierz publikację