Część pierwsza

Jadwiga Sadowska
Jan Wołosz – 45 lat pracy zawodowej i społecznej

Danuta Urbańska
Bibliografia publikacji Jana Wołosza

Część druga

Bożena Bednarek-Michalska
Zasoby cyfrowe – ich rola w polskiej kulturze

Zdzisław Bieleń
Biblioteki publiczne Lubelszczyzny w latach 1999-2004

Lucjan Biliński
Formowanie i deformowanie sieci bibliotek publicznych w latach 1946-2004

Krystyna Brodowska
Pół wieku sieradzkich bibliotek – wspomnienie niesentymentalne

Tadeusz Chrobak
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smolki w Opolu – krótka historia

Andrzej Gawroński, Maciej Dynkowski
„Elektroniczne” bibliografie regionalne – nowa jakość?

Bolesław Howorka
Rozważania o ustawach bibliotecznych

Janina Jagielska
Rola Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy w polskim życiu bibliotecznym

Roman Ławrynowicz
Bibliotekarskie drogi i rozdroża

Stanisław Mazur
Automatyzacja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu

Władysław Michnal
Działalność naukowa Książnicy Pomorskiej w Szczecinie w latach 1975-2004

Stanisław Siekierski
Biblioteki publiczne w ostatnim piętnastoleciu

Marian Skomro
Bibliotekarze na bożym szlaku

Barbara Sordylowa
Biblioteki publiczne a komunikacja społeczna

Elżbieta Stefańczyk
Działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w latach 2001-2005

Jacek Wojciechowski
Syndrom petryfikacji

Elżbieta Barbara Zybert
Mobbing i biblioteki

Zbigniew Żmigrodzki
Ważne problemy polskich bibliotek

Wokół bibliotek i bibliotekarstwa
Pobierz publikację