Spis treści

Przedmowa
Elżbieta Stefańczyk – Przewodnicząca SBP

Od Organizatorów
Elżbieta Grzelakowska – Przewodnicząca SBP Okręgu Łódzkiego; Joanna Stawińska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi

I. Biblioteka jako marka

Mikołaj Baj: Logo wybranych bibliotek państwowych uczelni akademickich w Polsce – próba oceny
Jacek Okulus: URSYNOTEKA jako marka
Magdalena Młynarczyk, Barbara Wymyk: Od marki do euro, czyli jak skutecznie grać do kilku bramek. Identyfikacja wizualna
Hanna Grabowska: Kontrola zasobu a marka Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Marta Pospiszył, Anna Stach-Siegieńczyk: Biblioteka jako marka Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej
Leszek Szafrański: Biblioteka przyszłości czy poszerzenie istniejącej oferty Biblioteki?
Kinga Adamiak, Małgorzata Bródka: Gromadzenie jako zaplecze kształtowania marki w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
Katarzyna Puksza, Adela Spychała: „Opowieść biblioteki” – czyli jak zmienić postrzeganie biblioteki jako instytucji dzięki strategii marketingowej
Kiriakos Chatzipenditis: Biblioteka kontestacją marki jako symbolu konsumpcyjnego na przykładzie słownika miejskiego
Anna Rutkowska: Bibliotekarz w instytucji zorientowanej marketingowo
Aleksandra Jaroniewska: Nowy adres – czas na zmiany!

II. Różnorodne formy pracy z czytelnikiem i ich wpływ na kształtowanie marki

Roman Sowa: Film w bibliotece, czyli jak poszerzyć ofertę edukacyjną bibliotek pedagogicznych
Monika Wachowicz: Efekt puzzli. Działalność Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej na rzecz budowania marki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi
Magdalena Musiela: Bibliotekarz i użytkownik w interdyscyplinarnych programach aktywności opartych o materiały drukowane i niedrukowane, czyli o formach, metodach i technikach biblioterapii
Andrzej Hołasek: Działalność kulturalna jako forma promowania Biblioteki Politechniki Łódzkiej
Katarzyna Wojtaszak: Akcja Czytelnicy Czytelnikom, czyli co dobrego może zrobić czytelnik
Beata Leńczuk-Bachmińska: Biblioteka jako katalizator działalności społecznej i kulturalnej
Współpraca z grupami nieformalnymi i organizacjami pozarządowymi
Marta Patla: Więzień też człowiek. Dyskusyjny Klub Książki w Zakładzie Karnym w Tarnowie
Karolina Kamińska, Dorota Kuźnicka: BUWing jako moda na bibliotekę
Bożena Jaskowska: W to nam graj! Grywalizacja w promowaniu usług bibliotecznych
Dagmara Burzyńska: Uśmiech dziecka marką biblioteki – na przykładzie działalności upowszechnieniowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy
Monika Raczyńska: Miejsce dla wszystkich, wszystko na miejscu – dobre praktyki w Galerii Książki
Agnieszka Jarych: Wrocławski Dzień Bibliotekarza – sposób na promocję bibliotek
Beata Gamrowska: Biblioteka jako miejsce, które inspiruje
Beata Śliwińska: Przychodzi czytelnik do biblioteki Po co?

III. Kształtowanie wizerunku poprzez wykorzystanie nowych technologii i Internetu

Karolina Dyl: E-learning czy kontakt bezpośredni w szkoleniu nowych użytkowników bibliotek uczelni niepaństwowych
Dominika Paleczna: Kreowanie wizerunku przez targetowanie wypowiedzi w Internecie
Joanna Gawłowska, Maria Kacperska: Innowacje technologiczne jako element budowania marki bibliotek seminariów duchownych w Polsce
Aleksandra Fajfer, Karolina Imiołek: Jak to się robi w nowych mediach czyli promocja na Facebooku
Izabela Tumas: Biblioteka szkolna – życie po blogu
Agnieszka Goszczyńska: Budowa Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego jako istotny element strategii marki Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
Piotr Szeligowski: Współczesny bibliotekarz wśród źródeł komunikacji

Biblioteka jako marka
Pobierz publikację