Publikacje autora:

Jadwiga Czarnecka

  1. Biblioteka fachowa

  1. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna FID 546
    Wydanie skrócone dla potrzeb bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych

  1. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna FID 667
    Wydanie skrócone dla potrzeb bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych