Praca wydana nakładem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy finansowym wsparciu Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego w ramach tematu BW 408 – „Działalność informacyjna w dziedzinie edukacji”.
Międzynarodowa i narodowa działalność informacyjna w zakresie edukacji
Pobierz publikację