Publikacje autora:

Jadwiga Chruścińska

  1. Animacja w bibliotece
    Dodatek do Poradnika Bibliotekarza

    Dorota GrabowskaFormy i metody pracy w bibliotekach Agata ArkabusBiblioteka – miejsce, gdzie nikt się nie nudzi, czyli sześciolatek w bibliotece Piotr JankowskiFormy działalności edukacyjno-kulturalnej w Bibliotece Publicznej w Ursusie Anna

  1. Ewolucja programów nauczania na poziomie pomaturalnym - dążenie do standardów światowych
    [Post-secondary school library education: development of curricula — trend toward world standards]

    Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995 : II Forum SBP ’95, redakcja Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko, Wa