Publikacje autora:

Bolesław Howorka

 1. Aspekty prawne kształcenia bibliotekarzy
  [Legal aspects of the library education]

  Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995 : II Forum SBP ’95, redakcja Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko, Wa

 1. Bibliotekarz i prawo

  Wstęp I. Prawo i norma prawna Normy postępowania Pojęcie prawa Norma prawna Przepisy, struktura systemu prawa, porządkowanie aktów normatywnych Praworządność, demokratyczne państwo prawne Wykładnia II. Źródła prawa Definic

 1. Prawo autorskie w działalności bibliotekarskiej

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 23

 1. Prawo autorskie. Konwencja berneńska i polska ustawa
  [An intellectual property law: Bern Convention and Polish legislation]

  Przegląd Biblioteczny 1997, R. 65, z. 2-3, s. 175-188

 1. Zawód bibliotekarza w świetle przepisów prawnych
  [Librarian’s profession in the light of law regulations]

  Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów 18-20 wrzesień 2003, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 2003, s. 11-28 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 64)