Publikacje autora:

Joanna Stawińska

  1. Biblioteka jako marka
    Materiały z VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi 11-12 września 2012 r.

    Spis treści PrzedmowaElżbieta Stefańczyk – Przewodnicząca SBP Od OrganizatorówElżbieta Grzelakowska – Przewodnicząca SBP Okręgu Łódzkiego; Joanna Stawińska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego VII Forum Młodych Bibliotekarzy

  1. Rozwój metod opracowania polskich zbiorów rękopiśmiennych w świetle katalogów drukowanych
    [Development methods of drawing Polish manuscripts sets up on the example of catalogues printed]

    Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Warszawa–Łódź 2014, s. 79-95 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 151)