Słowo wstępne

I. Dziedzictwo XIX wieku
II. W latach II Rzeczypospolitej
III. W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej — pierwsze dwudziestolecie
IV. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
V. Stan obecny i perspektywy dalszego rozwoju

Przypisy

Akademickie kształcenie bibliotekarzy
Pobierz publikację