Publikacje oznaczone tematem:

Wyposażenie bibliotek

  1. Automatyzacja w Bibliotece Narodowej
    [Automation at the National Library]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 57-63 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)

  1. CD-ROM w pracy bibliotek
    [CD-ROM in a library environment]

    Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 53-60 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)

  1. Centrum nauki jako przykład wykorzystania przestrzeni bibliotecznej w działalności bibliotek naukowych
    [The learning center as an example of library space use In the activity of research libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 4, s. 590-602

  1. Designing Library Space for Children. Ed. by Ingrid Bon, Andrew Cranfield and Caren Later. Berlin-Boston: Walter de Gruyter, cop. 2012. 150 s., il. (IFLA Publications, 154). ISBN 978-3-11023216-5; e-ISBN 978-3-11-023217-2
    [Designing Library Space for Children. Ed. by Ingrid Bon, Andrew Cranfield and Caren Later. Berlin-Boston: Walter de Gruyter, cop. 2012. pp. 150. (IFLA Publications, 154). ISBN 978-3-11023216-5; e-ISBN 978-3-11-023217-2]

    Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 1, s. 49-51

  1. Dlaczego MARQUIS w Toruniu?
    [Why MARQUIS in Toruń?]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 251-260 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)

  1. Doświadczenia w zakresie komputerowego szkolenia bibliotekarzy
    [Experience in computer education of librarians]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 237-242 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)

  1. Działalność Pracowni Reprograficznej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
    [Activities of the Wroclaw University Library Laboratory for the Reprography]

    Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych ; materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 15-17 października 1998 r., redakcja Barbara Drewniewska-Idziak, Ewa Stachowska-Musiał, Warszawa 1998, s. 179-182 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 32)

  1. Federacja Bibliotek Kościelnych „FIDES”. Stan komputeryzacji w czerwcu 1994
    [Federation of Church Libraries „FIDES”. State of automation as of June 1994]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 77-82 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)

  1. Formaty USMARC w polskich bibliotekach wykorzystujących VTLS
    [USMARC formats in polish libraries useing VTLS]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 170-175 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)

  1. Implementacja zautomatyzowanych systemów bibliotecznych (ALS)
    [Implementation of automated library systems – ALS]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 261-267 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)

  1. Interkomunikacja systemów bibliotecznych. Z prac międzyuczelnianego zespołu koordynacyjnego ds. wdrażania VTLS
    [Intercommunication of library systems. From works of the inter-academic coordination committee responsible for the implementation of VTLS]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 116-131 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)

  1. Kartoteki wzorcowe dla bibliotek wykorzystujących system VTLS
    [Authority files for libraries using VTLS system]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 176-178 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)

  1. Katalogi biblioteczne posadowione na IBM 3090 w Centrum Informatycznym Uniwersytetu Warszawskiego dostępne poprzez sieci komputerowe
    [Library catalogs housed on IBM 3090 in Computer Center of Warsaw University accessible via computer networks]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 144-146 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)

  1. Kierunki działań w zakresie automatyzacji bibliotek publicznych w Łodzi
    [Ways of public librarier automation in Łódź]

    Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 74-78 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)

  1. Kierunki rozwoju oprogramowania bibliotecznego
    [Ways of library software development]

    Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 33-37 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)

  1. Kiosk informacyjny w bibliotekach publicznych dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku i słuchu
    [An information kiosk for the users with visual and hearing impairments in public libraries]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2013, nr 1 (101), s. 148-158

  1. Komputeryzacja bibliotek publicznych
    [Computerization of public libraries – problems of software integration and data exchange]

    Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 38-47 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)

  1. Komputeryzacja bibliotek publicznych – podsumowanie ankiety
    [Computerization of public libraries – an inquire findings]

    Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 21-25 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)

  1. Komputeryzacja bibliotek publicznych [w Polsce]
    [State of computerization of public libraries in Poland]

    Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 13-20 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)

  1. Komputeryzacja bibliotek publicznych w świetle II Ogólnopolskiej Konferencji „Automatyzacja bibliotek publicznych”
    [Automation of public libraries in the light of 2nd National Conference „Automation of public libraries”]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 64-66 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)

  1. Komputeryzacja bibliotek szkolnych oraz przygotowanie nauczycieli bibliotekarzy do obsługi bibliotecznych systemów komputerowych
    [Automation of school libraries and teachers-librarians awareness of serving automated library systems]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 234-236 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)

  1. Komputeryzacja Biblioteki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
    [Automation of the Library of Stanisław Moniuszko Music Academy in Gdańsk]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 83-88 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)

  1. Komputeryzacja Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim
    [Computerization in the WIMBP in Gorzów Wielkopolski]

    Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 67-70 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)

  1. Kryteria doboru baz danych
    [Criteria of the selection of data bases]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 96-100 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)

  1. Multimedia w polskiej edukacji - dostęp do wiedzy
    [Multimedia in polish education - access to knowledge]

    Bibliotekarstwo i informacja naukowa : kształcenie w perspektywie nowego stulecia : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 1995, s. 77-88 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 14)

  1. O możliwości pomocy finansowej ze strony Unii Europejskiej
    [On the possibility of the European Community financial support]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 268-270 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)

  1. Organizacja i funkcjonowanie pracowni reprograficznych w bibliotekach polskich (na podstawie ankiety)
    [Organization and functioning of the polish reprographic laboratories (outcome of the questionnaire research)]

    Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych ; materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 15-17 października 1998 r., redakcja Barbara Drewniewska-Idziak, Ewa Stachowska-Musiał, Warszawa 1998, s. 167-170 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 32)

  1. Panorama problematyki bibliotekarstwa wiejskiego
    [Spectrum of the rural librarianship’s problems]

    Czytelnictwo i biblioteki na wsi - obraz współczesny i tendencje : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Poznań, 3-5 listopada 1996 r. : III Forum SBP' 96, redakcja Mieczysław Szyszko, Warszawa 1996, s. 1

  1. Problemy komputeryzacji w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku
    [Problems of the computerization in the WIMBP in Słupsk]

    Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 84-88 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)

  1. Proces decyzyjny związany z wyborem systemu komputerowego dla bibliotek
    [Decisive process linked with the selection of the automated system for the library]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 244-250 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)

  1. Programowe i organizacyjne aspekty automatyzacji bibliotek publicznych
    [Software and organization of public libraries automation]

    Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 26-32 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)

  1. Projekt współpracy warszawskich bibliotek artystycznych
    [Project of the cooperation of Warsaw artistic libraries]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 89-94 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)

  1. Projektowanie uniwersalne. Implementacja w obszarze edukacji i bibliotekarstwa szkolnego
    [Universal Design and its Implementation in the Field of Education and School Librarianship]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 3, s. 399-407

  1. Samorządowa biblioteka publiczna
    Poradnik

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 12

  1. Sieć komputerowa bibliotek rolniczych
    [Computer network of agricultural libraries]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 67-71 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)

  1. Stan komputeryzacji bibliotek naukowych w Polsce w roku 1994
    [State of the automation of polish research libraries in 1994]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 41-56 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)

  1. Stan komputeryzacji Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy
    [Present state of computerization in the Warsaw Public Library]

    Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 93-98 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)

  1. Stan obecny i perspektywy rozwoju komputeryzacji w WiMBP w Szczecinie
    [Present state and prospects of computerization development in the WIMBP in Szczecin]

    Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 89-92 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)

  1. Struktura danych w skomputeryzowanych systemach bibliotecznych
    [Data structure in computerized library systems]

    Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 48-52 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)

  1. Światowe trendy rozwoju komputerowych systemów bibliotecznych
    [World trends of the development of automated library systems]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 30-40 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)

  1. Uwagi na temat komputeryzacji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu
    [Some remarks on the computerization in the WBP in Sieradz]

    Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 79-83 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)

  1. Współpraca bibliotek medycznych w zakresie automatyzacji
    [Cooperation of medical libraries in the field of automation]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 72-76 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)

  1. Zastosowanie techniki komputerowej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Katowicach
    [A computer technology application in the WBP in Katowice]

    Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 71-73 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)

  1. Zastosowanie techniki komputerowej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie
    [A computer technology application in the WBP in Olsztyn]

    Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 99-102 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)