Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 84-88 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)

Problemy komputeryzacji w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku
Pobierz publikację