Publikacje autora:

Małgorzata Kamińska

  1. Komputeryzacja bibliotek publicznych – podsumowanie ankiety
    [Computerization of public libraries – an inquire findings]

    Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 21-25 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)