Publikacje autora:

Henryka Jankowska

  1. Organizacja i funkcjonowanie pracowni reprograficznych w bibliotekach polskich (na podstawie ankiety)
    [Organization and functioning of the polish reprographic laboratories (outcome of the questionnaire research)]

    Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych ; materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 15-17 października 1998 r., redakcja Barbara Drewniewska-Idziak, Ewa Stachowska-Musiał, Warszawa 1998, s. 167-170 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 32)