Publikacje autora:

Sylwia Błaszczyk

  1. Instrukcja postępowania ze zbiorami bibliotecznymi przed i po katastrofie na podstawie doświadczeń bibliotek
    [Instruction for the proceeding with the library collections before and after the disasters – based on the libraries’ experience]

    Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych ; materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 15-17 października 1998 r., redakcja Barbara Drewniewska-Idziak, Ewa Stachowska-Musiał, Warszawa 1998, s. 114-127 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 32)

  1. Zastosowanie techniki komputerowej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Katowicach
    [A computer technology application in the WBP in Katowice]

    Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 71-73 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)