Publikacje autora:

Hanna Misiewicz

  1. CD-ROM w pracy bibliotek
    [CD-ROM in a library environment]

    Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 53-60 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)