Publikacje autora:

Renata Borońska

  1. Centrum nauki jako przykład wykorzystania przestrzeni bibliotecznej w działalności bibliotek naukowych
    [The learning center as an example of library space use In the activity of research libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 4, s. 590-602

  1. Wpływ Internetu na proces gromadzenia zbiorów zwartych w BG UTP w Bydgoszczy
    [Impact of the Internet on the Acquisition of Monographs in Main Library of the University of Technology and Natural Sciences in Bydgoszcz]

    Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 3, s. 326-339