Publikacje autora:

Lilia Marcinkiewicz

  1. Stan obecny i perspektywy rozwoju komputeryzacji w WiMBP w Szczecinie
    [Present state and prospects of computerization development in the WIMBP in Szczecin]

    Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 89-92 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)