Publikacje autora:

Tomasz Kędziora

  1. Multimedia w polskiej edukacji - dostęp do wiedzy
    [Multimedia in polish education - access to knowledge]

    Bibliotekarstwo i informacja naukowa : kształcenie w perspektywie nowego stulecia : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 1995, s. 77-88 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 14)

  1. Wybrane problemy bibliografii specjalnej retrospektywnej. Dobór i selekcja. Klasyka i współczesność
    [A special retrospective bibliography - selected problems of selection]

    Bibliografia : źródła, standardy, zasoby : praca zbiorowa, redakcja Jerzy Franke, Warszawa 2013, s. 253-270 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 145)