Publikacje autora:

Krzysztof Gonet

  1. Federacja Bibliotek Kościelnych „FIDES”. Stan komputeryzacji w czerwcu 1994
    [Federation of Church Libraries „FIDES”. State of automation as of June 1994]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 77-82 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)