Publikacje autora:

Sławomir Jach

  1. Komputeryzacja Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim
    [Computerization in the WIMBP in Gorzów Wielkopolski]

    Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 67-70 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)