Publikacje autora:

Robert Miszczuk

  1. Doświadczenia w zakresie komputerowego szkolenia bibliotekarzy
    [Experience in computer education of librarians]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 237-242 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)

  1. Finansowanie bibliotek. Forum dyskusyjne Przeglądu Bibliotecznego
    [Financing of libraries. Library Review discussion forum]

    Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 1-2, s. 7-35