Publikacje autora:

Henryk Szarski

  1. Finansowanie bibliotek. Forum dyskusyjne Przeglądu Bibliotecznego
    [Financing of libraries. Library Review discussion forum]

    Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 1-2, s. 7-35

  1. Stan komputeryzacji bibliotek naukowych w Polsce w roku 1994
    [State of the automation of polish research libraries in 1994]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 41-56 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)