Publikacje autora:

Bożena Wasilewska

  1. Zastosowanie techniki komputerowej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie
    [A computer technology application in the WBP in Olsztyn]

    Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 99-102 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)