Publikacje autora:

Marta Romańska

  1. Kiosk informacyjny w bibliotekach publicznych dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku i słuchu
    [An information kiosk for the users with visual and hearing impairments in public libraries]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2013, nr 1 (101), s. 148-158