Publikacje autora:

Maria Górzyńska

  1. Stan komputeryzacji Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy
    [Present state of computerization in the Warsaw Public Library]

    Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 93-98 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)