Publikacje autora:

Joanna Bohdziun

  1. Komputeryzacja bibliotek szkolnych oraz przygotowanie nauczycieli bibliotekarzy do obsługi bibliotecznych systemów komputerowych
    [Automation of school libraries and teachers-librarians awareness of serving automated library systems]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 234-236 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)