Publikacje autora:

Krzysztof Janczewski

  1. Adaptacja formatu MARC 21 dla bibliografii regionalnej

    WSTĘPI ZAWARTOŚĆ REKORDU BIBLIOGRAFICZNEGO W FORMACIE MARC 21 Książka, jej fragment oraz recenzja książki Wydawnictwo ciągłe oraz jego recenzja Dokument kartograficzny oraz jego recenzja Dokument ikonograficzny oraz jego recenzja Druk