SŁOWO WSTĘPNE

I. PROBLEMY ORGANIZACYJNE I PRAWNE KOMPUTERYZACJI

Katarzyna Winogrodzka – RAPORT O STANIE KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 2004
Maria Wąsik – ROLA BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK TERENOWYCH
Maria Bochan – ROLA BIBLIOTEKI POWIATOWEJ W PROCESIE KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
Barbara Szczepańska – PRAWNE ASPEKTY KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK
Alina Grochowska – AKTUALNY STAN NORMALIZACJI W ZAKRESIE INFORMACJI I DOKUMENTACJI
Jerzy Maj – JAK LICZYĆ NIEPOLICZALNE, CZYLI O PROBLEMACH STATYSTYKI ZBIORÓW NIETRADYCYJNYCH
Maria Rydz – PROPOZYCJE STANDARDÓW KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

II. OPROGRAMOWANIE DLA BIBLIOTEK

Aleksander Radwański – WOLNE OPROGRAMOWANIE DLA BIBLIOTEK
Władysław M. Kolasa – POLSKIE SYSTEMY BIBLIOTECZNE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH: SUPLEMENT 2004
Krzysztof Gonet. Michał Marks – CZY FIDKAR JEST KONKURENCJĄ DLA KaRo? PROTOKÓŁ Z 39.50 ORAZ APLIKACJE FIDKAR IFIDSERW

III. WSPÓŁPRACA BIBLIOTEK

Maria Burchard – KATALOG CENTRALNY NUKAT A MAŁE BIBLIOTEKI
Jolanta Słowik – ZARZĄDZANIE MIEJSKIM ZASOBEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNYM NA PRZYKŁADZIE MBP WE WROCŁAWIU
Elżbieta Stefańczyk – WSPÓŁDZIAŁANIE BIBLIOTEK WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH W OPRACOWANIU BIBLIOGRAFII REGIONALNYCH

IV. PROJEKTY REALIZOWANE

Grażyna Chłodnicka  – BAZA PEŁNOTEKSTOWA „UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ” W KOSZALIŃSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PROGRAMIE MAK
Maria Śliwińska – PROGRAM MINERVA: WKŁAD POLSKI
Monika Krakowska – PROJEKT COINE W POLSCE
Elżbieta Górska – PROJEKT CALIMERA

V. INTERNET W BIBLIOTEKACH

Anna Wołodko – BIBWEB — NOWE TECHNOLOGIE W PROGRAMIE EDUKACYJNYM
Anastazja Śniechowska-Karpińska – BIBWEB PO RAZ DRUGI, CZYLI DLACZEGO WCIĄŻ UWAŻAM, ŻE WARTO KSZTAŁCIĆ BIBLIOTEKARZY W SYSTEMIE E-LEARNING?
Teresa E. Szymorowska – POLSKA BIBLIOTEKA INTERNETOWA – HISTORIA PROJEKTU I STAN OBECNY
Aleksandra Paniewska – IKONKA NA OPOLSZCZYŹNIE
Marek Jurowski – IKONKA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM. RAPORT

AUTORZY I UCZESTNICY KONFERENCJI

Automatyzacja bibliotek publicznych
Pobierz publikację