WSTĘP

ZINTEGROWANY FORMAT MARC BN NA POTRZEBY BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ

 1. Książka i dokument kartograficzny oraz ich recenzja
 2. Książka i dokument kartograficzny. Niesamoistna wydawniczo część (praca) oraz jej recenzja
 3. Wydawnictwo ciągłe (pojedynczy zeszyt, numer, tom lub zbiór jednostek fizycznych wydawnictwa ciągłego, oraz jego recenzja)
 4. Wydawnictwo ciągłe. Część niesamoistna wydawniczo oraz jej recenzja, polemika i uzupełnienie

OGÓLNE ZAŁOŻENIA WYPEŁNIANIA PÓL KLASYFIKACJI ORAZ BUDOWANIA ODSYŁACZY DLA BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ
PRZYKŁADY OPISÓW W ZAADAPTOWANYM FORMACIE MARC BN WRAZ Z KOMENTARZEM
BIBLIOGRAFIA

ZAŁĄCZNIKI

 1. Wykaz etykiet pól i podpól formatu wymiennego (wg maski 0)
 2. Wykaz etykiet pól i podpól formatu na potrzeby bibliografii regionalnej (wg maski 1)
 3. Wykaz etykiet pól i podpól formatu na potrzeby bibliografii regionalnej (wg maski 2 do wprowadzania książek i dokumentów kartograficznych)
 4. Wykaz etykiet pól i podpól formatu na potrzeby bibliografii regionalnej (wg maski 3 do wprowadzania utworów (prac) w książce i dokumencie kartograficznym)
 5. Wykaz etykiet pól i podpól formatu na potrzeby bibliografii regionalnej (wg maski 4 do wprowadzania tytułu czasopisma)
 6. Wykaz etykiet pól i podpól formatu na potrzeby bibliografii regionalnej (wg maski 5 do wprowadzania artykułów)
 7. Struktura bazy w MAK-u (dyskietka)

WPROWADZENIE
PAKIET BIBREG – INSTALOWANIE
PROCEDURA WYDRUKU BIBLIOGRAFII
Etap I. Przygotowanie dekodera (listy zamian) kodów nagłówków działów scłiematu bibliografii (procedura DCEX.BAT)
Struktura pliku BBRO.CEX (BBR1.CEX) oraz dekodowanie nazw działów i poddziałów
Dekodowanie kodów nazw działów i poddziałów
Etap II. Przetwarzanie podstawowe – generowanie zrębu głównego i indeksów (procedura DBBR.BAT)
Wybór bazy
Numerowanie dokumentów
Generowanie zrębu głównego
Struktura zrębu głównego
Generowanie indeksu autorskiego
Generowanie indeksu przedmiotowego
Generowanie indeksu nazw korporatywnych
Generowanie wykazu czasopism
Generowanie indeksu czasopism
Generowanie wykazu skrótów tytułów czasopism
Etap III. Przygotowanie pozostałych części bibliografii
Etap IV. Korekta wydruku
Etap V. Wydruk bibliografii
Lista kompletności pakietu BIBREG
Struktura powiązań procedury DCEX
Struktura powiązań procedury DBBR

WYKAZ EKRANÓW

Adaptacja formatu MARC BN dla potrzeb bibliografii regionalnej
Pobierz publikację