Publikacje autora:

Kamil Stępień

  1. Folksonomie
    czyli społecznościowe opisywanie treści

    Książka jest próbą wieloaspektowego i wnikliwego opisania folksonomii (tagowania), czyli praktyki kategoryzacji treści z wykorzystaniem dowolnie dobranych słów kluczowych. Autor przedstawia folksonomię jako zjawisko nowe, aktywizujące społe

  1. Fotografia w bibliotece i w sieci: dwa podejścia do reprezentacji i wyszukiwania
    [Photography in the Library and on the Web: Two Perspectives on Representation and Retrieval]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2018, nr 2 (112), s. 36-51