Publikacje autora:

Witold Zbigniew Sulimierski

  1. Standaryzacja kosztów w bibliotekach publicznych

    Materiały z ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chełm, 19-21.09.2002 r.