Materiały z konferencji „Rola biblioteki w edukacji czytelniczej i wychowaniu w rodzinach osób niepełnosprawnych”, Muszyna k. Krynicy, 15-17 IX 2002 r.

Książka wydana przy pomocy finansowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
Biblioteka a niepełnosprawność w rodzinie
Pobierz publikację