Publikacje autora:

Jolanta Słowik

  1. Adaptacja formatu MARC 21 dla bibliografii regionalnej

    WSTĘPI ZAWARTOŚĆ REKORDU BIBLIOGRAFICZNEGO W FORMACIE MARC 21 Książka, jej fragment oraz recenzja książki Wydawnictwo ciągłe oraz jego recenzja Dokument kartograficzny oraz jego recenzja Dokument ikonograficzny oraz jego recenzja Druk

  1. Adaptacja formatu MARC BN dla potrzeb bibliografii regionalnej

    WSTĘPZINTEGROWANY FORMAT MARC BN NA POTRZEBY BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ Książka i dokument kartograficzny oraz ich recenzja Książka i dokument kartograficzny. Niesamoistna wydawniczo część (praca) oraz jej recenzja Wydawnictwo ciągłe (po